پست الکترونیکی

Info@denapetro.com

تماس با ما

021-46134405

دنا پترو

دنا پترو هر روز تعهد خود را به تعالی برای حل چالش های مشتریان در محیط عملیاتی با ارائه راه حل های نوآورانه و سفارشی بر اساس بهترین دانش فنی عمیق صنعت نشان می دهد. ما با همکاری تیم مشتریان، نتیجه ای مطمئن، حرفه ای، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را برای هر پروژه تضمین می کنیم.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید